حسينيه آيت‌الله اشرفي اصفهاني واقع در خيابان امام رضا 24 مشهد مقدس
مشاركت در پرو‍ژه مسكوني 1200 واحدي فضيلت واقع در شيراز
مشاركت در پروژه مسكوني 760 واحدي واقع در شيراز
پروژه مسكوني 500 واحدي تعاوني مسكن فرهنگيان كاشان
مشاركت در پروژه مسكوني 360 واحدي تعاوني مسكن بسيجيان اردبيل
پروژه مسكوني 128 واحدي تعاوني مسكن استانداري ساري
پروژه 408 واحدي بنياد مسكن استان فارس واقع در مرودشت
پروژه 300 واحدي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري واقع در جاهد شهر مشهد
پروژه مسكوني بنياد مسكن استان بوشهر
پروژه 100 واحدي شركت عماران سازان زند،قم
بيش از 200 واحد از پروژه هاي شركت ساختمان اصفهان
بيش از 300 واحد از پروژه هاي بنياد مسكن استان اصفهان
پروژه 120 واحدي متعلق به تعاوني مسكن سپاه
بيش از 500 واحد از واحد هاي مسكوني واقع در شهيد كشوري اصفهان
پروژه 220 واحدي متعلق به تعاوني مسكن نيروي انتظامي واقع در فولاد شهر
برج هاي 112 واحدي معراج 1 و 2 شهرك وليعصر
پروژه هاي سازمان نوسازي مدارس استان اصفهان
پروژه 400 واحدي متعلق به ارتش واقع در شهرك ولي عصر اصفهان
پروژه شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه آزاد خميني شهر واقع در منظريه خميني شهر
پروژه هاي مسكوني بنياد مسكن استان بوشهر
گرمايش از كف پروژه هاي نوسازي مدارس استان مازندران
گرمايش از كف 20 واحدي متعلق به عمران زاينده رود چادگان
اجراي صدها واحد سيستم گرمايش از كف در منازل مسكوني
پروژه مسكوني 40 واحدي واقع در بندر عباس
پروژه مسكوني 64 واحدي تعاوني مسكن اداره راه و ترابري مشهد
ساختمان مركز بهداشت شهرستانهاي خوانسار، پيربكران، قورتوان، و حنا(سميرم)
بيمارستان 60 تختخوابي قائم شهر
كلينيك دكتر اختري گمرك تهران
بيمارستان امام رضا چالوس
كارخانه داروسازي فارابي شهرك صنعتي ساري
پروژه هاي دانشكده پرستاري واقع پروژه در دانشگاه اصفهان
بيمارستان 120 تختخوابي نوشهر
مسجد و نمازخانه اسكله شهيد رجايي
هواشناسي ترمينال فرودگاه بندرعباس
بانك تجارت بندرعباس
شركت نفت ستاره خليج
بخشداري جديد قمصر كاشان
ساختمان فني و حرفه اي اشترجان
اداره هواشناسي گرگان-گلوگاه
كارخانه پارس هوشمند
مجتمع تجاري نگين واقع در ساري- بلوار طالقاني
ويلاهاي مسكوني در شهرك توريستي نمك آبرود
ساختمان مركزي نيروي انتظامي نوشهر
مجتمع نيروي انتظامي شمال كشور
شعب بانك تجارت در شمال كشور
ويلاهاي مسكوني شهرك خزر شهر و دريا كنار
و انجام هزاران واحد مسكوني،تجاري،اداري و... كوچك و بزرگ ديگر را افتخار خودمان ميدانيم ، فقط به اين دليل كه نشانگر اعتماد شما نسبت به مجموعه ماست.
برخی از پروژه های انجام شده و یا در حال انجام این شرکت